top of page
IMG_2812_1.jpg

MASSETRANSPORT

Leif Hodnemyr Transport AS er samarbeidspartner for både store og små entreprenører.

Stor kapasitet, punktlighet og lang erfaring er utgangspunktet for jobben vi skal utføre, vi kan håndtere, og levere alle typer masser.

Vi produserer og leverer

  • Jord som Anleggsjord, park-mix®, Hagemix® proffjord og Bark produkter

  • Knuste fjellmasser, sprengstein, subbus, singel, pukk, grus, maskinkult

  • Fyllmasser, leire, myr, rensk masser

  • Alle typer sand, eks Pussesand, støpesand, fallsand, (EU)sand, strøsand

KONTAKT OSS

Kåre Abelseth

Transport koordinator

.

bottom of page